Web sayfasının ziyaretçileri için veri güvenliği bilgileri

Biz,
CAYAGO AG
Flachter Str. 32
D-70499 Stuttgart
E-posta:  info@seabob.com
Tel. +49 711 993397-0
Fax +49 711 993397-33

yetkili kurum olarak, hangi verilerinizin tarafımızdan işlendiğini devamda açıklayacağız. Veri güvenliği ile ilgili sorularınızda privacy@seabob.com adresinden ulaşabileceğiniz veri güvenliği yetkilimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. 

Devamda, hangi kişisel verilerin (örn. ad, adres, e-posta adresi veya kullanım davranışı gibi, gerçek şahıs olarak (devamda "ilgili kişi" olarak adlandırılacaktır) sizin kim olduğunuzun anlaşılmasına yol açan veya açabilecek veriler) bizim tarafımızdan sayfamızı ziyaretiniz sırasında toplandığı ve bunların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilmektedir. Burada ilgili kişiler, web sayfamızın ziyaretçileri ve çevrimiçi içeriğimizin kullanıcılarıdır.


Şikayet hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin veri güvenliği temel yönetmeliğini ihlal ettiğini düşünüyorsanız, Baden Württemberg sorumlu veri güvenliği denetleme kurumunun veri güvenliği ve bilgi özgürlüğü eyalet yetkilisine (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de) ya da başka bir veri güvenliği denetleme kurumuna şikayette bulunabilirsiniz. 


Hukuki dayanak

Veri işleme uygulamalarımızın hukuki dayanağı, Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 13’e göre aşağıdaki gibidir:

- Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 Par. 1 Bent a - Kişisel verilerin ilgili kişinin onayı ile işlenmesi
- Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 Par. 1 Bent b - İlgili kişi ile bir sözleşmenin yerine getirilebilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanabilmesi amacıyla kişisel verilerin zorunlu olarak işlenmesi.
- Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 Par. 1 Bent c - Geçerli AB yasaları veya DSGVO’nun kısmen veya tamamen yürürlükte olduğu bir ülkede geçerli yasalar uyarınca yerine getirmek zorunda olduğumuz hukuki yükümlülüklerimiz için kişisel verilerin zorunlu olarak toplanması.
- Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 Par. 1 Bent f - İlgili kişinin temel özgürlüklerini ve temel haklarını ihlal etmemesi şartıyla, bizim veya üçüncü şahısların meşru menfaatini korumak üzere gerek duyulan kişisel verilerin işlenmesi. Özellikle web sitesi sunumunun firmamız nezdindeki ticari menfaati, bilgi güvenliğinin sağlanması, kanuni hakların hayata geçirilmesi ve diğer yasal mevzuata uyulması bu meşru menfaatlerden bazılarıdır.

Bu amaçla, hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için, gizlilik ve veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü altında bulunan çeşitli hizmet sağlayıcılar görevlendirilmiştir. Kişisel bilgiler yalnızca daha yüksek önceliğe sahip yasal hükümlerin mevcut olması halinde resmi kurumlara ibraz edilecektir.

İptal hakkı

Verilen onaylar, Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 7 uyarınca ileriye dönük olarak iptal edilebilir.

Zwecke der Verarbeitung

Allgemein: Darstellung des Unternehmens, Erbringung von Dienstleistungen und/oder Verkauf von Produkten sowie Kommunikation über das Internet. Zweck der Datenverarbeitung auf dieser Webseite ist die Information über Produkte und Leistungen unseres Unternehmens und ggfs. zur Bewerbungsabwicklung mit der Möglichkeit der Nutzer, zielgerichtet mit den Ansprechpartnern im Haus Kontakt aufnehmen zu können.


Genel bilgiler

Kişisel verilerinizi sunduğunuzda, bu veriler tarafımızdan sorularınızı yanıtlamak, sizi bilgilendirmek, yapılan sözleşmenin uygulanmasını sağlamak ve teknik yönetim amacıyla kullanılır. Kişisel verileriniz yalnızca sözleşmenin yerine getirilmesi veya ödemenin alınması için gerekliyse ya da daha önce onayınız alınmışsa üçüncü şahıslara aktarılacaktır. Vermiş olduğunuz onayı ileriye dönük etki edecek şekilde dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, bunun için bkz. İptal hakkı.

Hukuki dayanak

Verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması için hukuki dayanak, sözleşmenin uygulanması çerçevesinde Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 I (b)’dir. Bu veriler, geçerli yasalarca belirlenen zorunlu saklama süresi dolduğunda silinecektir. Tahakkuk eden bir yasal saklama mühleti yoksa, saklama amacının ortadan kalkmasıyla veriler silinir. Tarafımızdan kaydedilmiş olan verileriniz için her zaman bilgi alma ve itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgiyi "İlgili kişinin hakları" ve "İptal hakkı" başlıklarında bulabilirsiniz.


Sunucu verilerinin toplanması

Verilerin işlenme amacı

Sayfamızı ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızın hizmet sağlayıcımıza ait sunucuya aktardığı çeşitli sunucu istatistikleri otomatik olarak kaydedilmektedir: Ayrıca cihazınızın IP adresi, erişim tarih ve saati, görüntülenen dosyaların adı ve URL’si, erişimin hangi web sitesinden yapıldığı ve/veya nereden sayfamıza yönlendirildiğiniz, (Başvuran URL), kullanılan tarayıcı, gerekiyorsa cihazınızın işletim sistemi ve sağlayıcınızın adı günlüğe yazılır. Belirtilen veriler, bizim tarafımızdan, sorunsuz bir bağlantının ve sistem güvenliğinin sağlanması için işlenir. Bu verilerin başka veri kaynakları ile birleştirilmesi söz konusu değildir. IP adresi anonimleştirilmektedir. Mevcut bağlantı verileri otomatik olarak silinmektedir, normalde bu mühlet maksimum 8 haftadır. Web sayfasının kötü niyetli kullanımı halinde, delil kapsamında saklanması gereken günlük verileri vaka çözülene kadar saklanacaktır.

Hukuki dayanak

Burada hukuki dayanak Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 l (f)’dir. İnternet sayfasını güvenli bir şekilde işletmeyi amaçlamamız ve olası saldırıları tespit etmek istememiz bu bağlamda meşru menfaatimizi oluşturmaktadır. Hosting ortağımız 1&1 IONOS SE ile, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin uygun teknik ve organizasyonel önlemleri yerine getirdiklerini bize ispat etmekle yükümlü kılan bir sipariş işleme sözleşmesi yapmış bulunmaktayız.


İletişim formu ve e-posta ile iletişim talebi

Verilerin işlenme amacı

İletişim formumuzu kullandığınızda, adınız ve e-posta adresiniz talebinizin işleme konulması için tarafımızdan kaydedilir. Sizi geri aramamız için telefon numaranızı vermeniz seçiminize bağlıdır. Bize e-posta göndererek iletişim talebinde bulunmanız halinde, e-posta adresiniz ve e-postanızdaki bilgiler tarafımızdan toplanacak ve kaydedilecektir.

Hukuki dayanak

Formu kullanmak ve e-postayı göndermekle ayrıca verilerinizin işlenmesini de kabul etmiş olduğunuzdan, bu hususta hukuki dayanağımız (DSGVO) Mad. 6 I (a)’dır. Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği. Buna ek olarak, sözleşme öncesinde veya daha sonra sözleşmeden doğacak münasebetlerin yerine getirilmesi için verilerin kaydedilmesi gerekli olduğundan, Mad. 6 l (b) de diğer bir hukuki dayanaktır. Veriler, verilerin saklanma amacının ortadan kalkmasıyla, yani e-posta/iletişim formu talebinize yanıt verildiğinde veya talebiniz ile bağlantılı konu nihayete erdirildiğinde silinecektir. Verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz, onayınız üzerine yapılan veri işlemenin hukuka uygunluğu bundan etkilenmeyecektir. Bilgi alma ve silme hakkı ile ilgili bilgiyi "İlgili kişinin hakları" başlığında bulabilirsiniz.


Bülten

Verilerin işlenme amacı

Web sayfasında sunulan bülteni almak istiyorsanız, e-postanızı bize bildirmelisiniz. Bülten aboneliği Double-Opt-In metodu ile yapılmaktadır. Buna göre, sisteme giriş yaptıktan sonra bir e-posta gönderilecek ve girişinizi onaylamanız istenecektir. Bu metot ile, yetkisi olmayan kişilerin sizin e-posta adresinizle sisteme giriş yapması önlenmektedir. Bültene girişiniz protokollenecektir (giriş ve onay zamanınız ile IP adresiniz kaydedilir). Bu protokolleme sayesinde, sisteme giriş işleminizin yasal şartlara uygun olduğu kanıtlanabilmektedir. E-posta adresinizin (ve bizzat hitap edebilmek için seçime bağlı olarak adınızın ve soyadınızın) kaydedilmesine ve bülten göndermek (ve başarı ölçümü) için kullanılmasına ilişkin onayınızı dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal linkini her bültenin sonunda bulabilirsiniz. İptal edilen e-posta adresinin daha önce onay verildiğini kanıtlayabilmemiz için, iptalinizden sonra e-posta adresinizi silmek için 2 yıla kadar bekleyebiliriz.

Bülten gönderimi ve bununla bağlantılı başarı ölçümü için hukuki dayanak:

Bu uygulama Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 I (a), Mad. 7 ve bununla birlikte Alman Haksız Rekabet Yasası (UWG) § 7 Par. 2 No. 3 veya Alman Haksız Rekabet Yasası (UWG) § 7 Par. 3 uyarınca verilen yasal izne dayanmaktadır. Ayrıca Mad. 6 1 (f) geçerlidir: Başarı ölçümü için meşru menfaatimiz, bülteni açıp açmadıkları, açtıkları zamanlar, tıkladıkları linkler doğrultusunda kullanıcılarımızın okuma alışkanlarını tespit etmek ve bu sayede ilgi alanlarına daha uygun ve faydalı içerikleri oluşturabilmek ve gönderebilmektir.

Protokolleme için hukuki dayanak

Protokolleme için hukuki dayanak, Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 l (f)’dir. Meşru menfaatimiz, gönderim için faydalı olan ve bülten abonelerimizin kişisel verilerini koruyan güvenli ve kullanıcı dostu bir bülten sistemi oluşturmayı hedeflememizde yatmaktadır. Ayrıca, onayları kanıtlamamıza da izin vermektedir.


Online iş başvuruları

İş başvurusunda bulunduğunuz takdirde, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ek dokümanlarınız (başvuru yazısı, özgeçmiş, diplomalar, fotoğraf) gibi kişisel verilerinizi kaydetme ve işe yerleştirme gerçekleşene kadar saklama hakkımız bulunmaktadır. İş başvurunuzu göndererek, özellikle zihinsel ve fiziksel sağlığınız, ırksal veya etnik kökeniniz, politik görüşleriniz, dini veya felsefi yönelimleriniz, politik parti ve sendika üyelikleriniz, cinsel yaşamınız gibi hassas bilgileri de kapsamak üzere, bize iletmiş olduğunuz verileri başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında toplamamızı, işlememizi ve kullanmamızı açıkça kabul etmiş olacaksınız. Verileriniz, yalnızca bu konuda yetkili insan kaynakları departmanı çalışanları veya şirket yönetimi tarafından adayların değerlendirilmesi kapsamında kullanılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü şahıslara verilmeyecektir. Başvuruda bulunduğunuz pozisyon için yerleştirme yapılmışsa, fakat profilinizin daha sonra yapılacak istihdamlar veya herhangi bir alt kuruluştaki istihdamlar için uygun olduğu düşünülüyorsa, başvurunuzda bu tür bir kaydetme veya iletme işlemi için halihazırda onay vermediğiniz takdirde, başvurunuz kaydedilmeden veya iletilmeden önce tarafımızdan açık onayınız alınacaktır. Kendi iradenizle bize başvuruda bulunmanız ve bunun için genel iletişim e-posta adresimizi kullanmanız durumunda, başvuru postanızın içeriği yetkili olmayan kişiler tarafından görülebilir. Bu tür durumlarda uygulanan prosedür, başvuru belgelerinizin açılmadan hemen personel departmanına iletilmesi ve gelen postanın silinmesi biçimindedir. Bu riski ortadan kaldırmak için, kendi iradenizle başvuruda bulunmadan önce bizi telefonla aramanızı ve yetkili kişinin iletişim bilgilerini talep etmenizi rica ederiz. 

Hukuki dayanak

Sözleşme öncesi önlemlerin işleme alınması için hukuki dayanak Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 I (b)’dir. Tarafınızdan aksi belirtilmediği sürece veriler, başvuru işlemi tamamlandıktan 12 ay sonra silinecek veya posta üzerinden yapılan başvurularda imha edilecektir. Stajyerlerin başvuru ve seçim süreleri uzun olduğundan, stajyer verilerini Almanya içinde 18 aya kadar kayıtlı tutmaktayız. Gerekli yasal şartlar oluşmuşsa, haklarınız şunlardır: Tarafımızdan kaydedilen verilerinize ilişkin bilgi alma; verilerinizi düzeltme, silme ve işlenmesini kısıtlama veya işlenmesine ve aktarılmasına itiraz etme. Buna ek olarak, dilediğiniz zaman şu e-posta adresine göndereceğiniz bir e-posta ile tüm başvuru belgelerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep edebilirsiniz: personal@seabob.com.


Çerezler

Verilerin işlenme amacı

Bu sayfada çerez kullanılmaktadır. Çerezler, sayfamızı ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınıza (örn. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari vs.) veya tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza (bkz. işletim sisteminiz) kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Belirli bir karakter dizisi içeren bu çerezlerin yardımıyla web sayfamız, görüntülediğinizde internet tarayıcınızı tekrar tanır. Firmamız, oturum çerezleri olarak adlandırılan kendi çerezlerini kullanmaktadır. Bu çerezler, internet sayfasının kullanımını iyileştirmek ve içeriklerin sunumunu size göre optimize etmek içindir.

Hukuki dayanak

Kendi çerezlerimiz için hukuki dayanak, Mad. 6 I (f)’dir. Meşru menfaatimiz, yukarıda belirtilen çerezleri yalnızca siteyi görüntülemenizi kolaylaştırmak için kullanmamıza, takip verileri toplamamamıza ve bu nedenle kişisel hak ve temel özgürlüklerinizi ihlal etmememize dayanmaktadır.
Kullandığımız ana çerezler şunlardır:

Çerezin adı

Varsayılan silinme süresi

Kullanım amacı

borlabs çerezi

1 yıl

Borlabs Çerez Kutusu’nda seçilen kullanıcıların ayarlarını kaydeder.

_icl_visitor_lang_js ,
wpml_browser_redirect_test

1 gün

Cookies Plugin WPML Multilanguage, tarayıcının hangi dilde görüntüleneceğini belirlemek için kullanıcının tarayıcısının dilini tanımayı sağlar.


Google Analytics

Verilerin işlenme amacı

Bu web sitesi, Google LLC’nin (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; "Google") bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics "çerez" kullanarak çalışır, bu konuda çerezler ile ilgili üstteki açıklamaya bakabilirsiniz. Google Analytics çerçevesinde çerez kullanımı, web sitesini kullanımınızı analiz etmek ve kapsama alanını belirlemek içindir.
Google Inc. uyarınca, Google Analytics’in kullanımı ile şu çerezler kullanılacaktır:/p>

Çerezin adı

Varsayılan silinme süresi

Kullanım amacı

_ga

2 yıl

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

_gid

24 saat

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

_gat

1 Minute

Talep oranını azaltmak için kullanılır.

Hukuki dayanak

Verilerin toplanması ve kaydedilmesi için hukuki dayanak, Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 I (f)’dir. Meşru menfaatimiz, analiz verileri sayesinde örn. kullanıcımızın sayfamızdaki ziyaretini nerede kestiğini tespit edebilmemizi ve sayfalarımızı buna göre iyileştirebilmemizi veya sayfamızın hangi ülkelerden görüntülendiğini belirleyerek dil seçeneklerimizi ona göre düzenleyebilmemizi sağlaması gibi gerekçelere dayanmaktadır. Web sayfamızdaki Google Analytics’i, IP adreslerinin anonim olarak toplanmasını (IP-Masking) sağlayan “gat._anonymizeIp();“ kodu ile genişletmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, toplanan analiz verilerinin belirli bir kişi ile eşleştirilmesi mümkün değildir.

Üçüncü ülkelere veri transferi:

Web sitemizi kullanımınız ile ilgili olarak çerezler tarafından oluşturulan bilgiler, genellikle ABD’deki Google sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir. Ancak bu web sayfasında IP anonimleştirme etkinleştirilmiş olduğundan, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Bölgesi sözleşme ülkeleri içindeyken önceden kısaltılacaktır. Sadece istisnai durumlarda IP adresinin tamamı Google’ın ABD’deki bir sunucusuna gönderilerek orada kısaltılır. Bu web sitesinin işleticisi tarafından görevlendirilen Google, bu bilgileri sizin web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlik raporlarını oluşturmak ve web sitesinin işleticisine karşı web sitesi/internet kullanımı ile ilgili sunacağı hizmetleri yerine getirmek için kullanacaktır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi, Google’ın başka verileri ile birleştirilmez. Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) için uygun bir veri güvenliği seviyesini tesis etmek için Google LLC., US Privacy Shield uyarınca sertifikalandırılmıştır. Firmamız Google LLC ile bir sipariş işleme sözleşmesi yapmıştır; bu sözleşme çerçevesinde Google Inc. kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin yerine getirildiğini ispat etmektedir.

İtiraz etme ve silme:

Bu web sayfasını ilk kez ziyaret ettiğinizde, çerez ayarları ile ilgili tercihleriniz sorulur. Tarayıcı geçmişinizdeki çerezleri sildiğiniz takdirde, sayfayı tekrar görüntülediğinizde seçimlerinizi tekrarlamanız gerekecektir. Aynısı, sayfayı başka bir tarayıcıdan açtığınızda da geçerlidir.
Çerez ayarlarınızı dilediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Çerez ayarlarını düzenle
Google Analytics ile toplanan veriler 14 ay sonra silinmektedir. Google Analytics’teki veri güvenliği ile ilgili daha fazla bilgiyi şu linkte bulabilirsiniz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. İlgili kişinin hakları kapsamında, tarafımızdan kaydedilmiş olan verileriniz için her zaman bilgi alma ve itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.


Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences ve Facebook-Conversion

Verilerin işlenme amacı

Bu web sayfasında Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD, veya AB sınırları içinde yaşıyorsanız, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda, tarafından işletilen Facebook sosyal ağının bir hizmeti olan "Facebook Pixel" kullanılmaktadır. Facebook Pixel yardımı ile Facebook, online sunumumuzun kullanıcısı olarak sizi reklam gösterimi ("Facebook-Ads") için hedef grup olarak belirlemektedir. Bu nedenle firmamız, verdiğimiz Facebook reklamlarının yalnızca içeriğimizle ilgilenen veya belli özelliklere sahip olan (ziyaret ettiği web sayfaları ışığında belirli konu ve ürünlerle ilgilendiği belirlenen) kişilere gösterilmesi için Facebook pikselleri kullanmakta ve bunları Facebook’a göndermektedir ("Custom Audiences”). Facebook pikselleri yardımıyla, Facebook reklamlarımızın potansiyel olarak ilgilenen kullanıcılara gösterilmesini ve uygunsuz kaçmamasını amaçlamaktayız. Ayrıca Facebook Pixel, Facebook reklamlarımızı pazar araştırması ve istatistikler için kullanmamızı ve kullanıcının Facebook reklamına tıklayarak web sitemize gidip gitmediğini tespit etmemizi de sağlamaktadır ("Conversion").

Hukuki dayanak

Facebook Pixel kullanımı ve "Conversion çerezlerinin" kaydedilmesi için hukuki dayanak Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 Par. 1 Bent f’dir. Kullanıcı davranışını analiz ederek gerek web sunumumuzun, gerekse reklamımızın buna göre optimize edilmesi, meşru menfaatimizi oluşturmaktadır.
Facebook Pixel kullanımında şu çerezler kullanılmaktadır:

Çerezin adı

Varsayılan silinme süresi

Kullanım amacı

tr

Oturum

Üçüncü taraf reklam şirketlerinin gerçek zamanlı teklifleri gibi bir dizi reklam ürünlerini görüntülemek için Facebook tarafından kullanılır.

_fbp [x2]t

3 ay

Eklenmiş hizmetlerin kullanımının izlenmesini sağlar.

fr

3 ay

Üçüncü taraf reklam şirketlerinin gerçek zamanlı teklifleri gibi bir dizi reklam ürünlerini görüntülemek için Facebook tarafından kullanılır.

Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) için uygun bir veri güvenliği seviyesini tesis etmek için Facebook, US Privacy Shield uyarınca sertifikalandırılmıştır. Facebook’un veri işleme yetkilisi olduğu verilerin işlenmesi için firmamız, Facebook ile bir veri işleme görevlendirme sözleşmesi yapmış ve müşterilerimizin verilerini korumak ve üçüncü şahıslara iletmemek üzere Facebook’u yükümlü kılmıştır.

İtiraz etme ve silme

Bu web sayfasını ilk kez ziyaret ettiğinizde, çerez ayarları ile ilgili tercihleriniz sorulur. Tarayıcı geçmişinizdeki çerezleri sildiğiniz takdirde, sayfayı tekrar görüntülediğinizde seçimlerinizi tekrarlamanız gerekecektir. Aynısı, sayfayı başka bir tarayıcıdan açtığınızda da geçerlidir.
Çerez ayarlarınızı dilediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.Çerez ayarlarını düzenle
Facebook içerisinde size hangi reklamların gösterileceğini ayarlamak için, Facebook tarafından oluşturulan sayfayı görüntüleyebilir ve kullanıcı temelli reklam ayarları ile ilgili talimatları izleyebilirsiniz. Bu ayarlar platformdan bağımsız olarak yapılmaktadır, yani masaüstü bilgisayar veya mobil cihaz gibi tüm cihazlar tarafından devralınacaktır.


Google Haritalar

Verilerin işlenme amacı

Haritaları eklemek için bu sayfada Google Inc.’in Google Haritalar hizmeti kullanılmaktadır (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; "Google"). Konumumuzu Google Haritalar üzerinden görüntülediğinizde, verileriniz hizmet tarafından toplanabilir. Ayrıntılı bilgi için Haritalar uygulamasının kullanım koşullarına veya “Google”’ın Gizlilik Politikasına bakabilirsiniz. Verilerin toplanması ve kaydedilmesi için hukuki dayanak, Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 I (f)’dir. Burada meşru menfaatimiz, yerimizin bulunmasını kolaylaştırmaktır.


Facebook Hayran Sayfası

Verilerin işlenme amacı

Müşterilerimizle bilgi alışverişini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve firmamız/çalışanlarımız hakkında genel bilgi vermek için bir Facebook Hayran Sayfası hazırlamış bulunmaktayız. Müşterilerimiz ve ilgilenen kişiler, "Beğendim" butonuna tıklayarak bu sayfaya katılabilir ve firmamızın bilgilerinin Facebook haber akışlarında düzenli olarak gösterilmesini sağlayabilirler. Bu Facebook Hayran Sayfamızı ve içindeki fonksiyonları kendi sorumluluğunuzda kullandığınızı unutmayınız. Bu, özellikle interaktif fonksiyonlar (örn. yorum, paylaşım, beğenme) için geçerlidir. Facebook Hayran Sayfamızın işletimi için Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland tarafından sağlanan teknik platform ve hizmetlerden faydalanmaktayız. Facebook Hayran Sayfamızı ziyaret ettiğinizde Facebook, IO adresinizi ve PC’nizde çerez olarak bulunan başka bilgileri toplamaktadır. Facebook’un çerez yönetmeliğini şuradan görüntüleyebilirsiniz: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Bu bilgiler, Facebook sayfalarının işleticisi olarak bize Facebook Hayran Sayfamızın kullanımı ile ilgili istatistiksel bilgiler sunmak için kullanılmaktadır. Bu konuda Facebook tarafından sunulan ayrıntılı bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights Bu bağlamda alınan verilerini Facebook Ltd. tarafından işlenmekte ve ihtiyaç durumunda Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılmaktadır. Facebook’un hangi verileri topladığı ve bunların nasıl kullanıldığı, Facebook tarafından Veri İlkesi içerisinde genel olarak açıklanmıştır https://www.facebook.com/about/privacy/ . Burada, Facebook irtibat yollarını ve reklam ayar seçeneklerini de görebilirsiniz. Facebook sayfalarının ziyaretinden toplanan verilerin Facebook tarafından kendi amaçları için ne şekilde kullanıldığı, Facebook Hayran Sayfası’ndaki aktivitelerin kullanıcılar ile ne ölçüde eşleştirilebildiği, Facebook’un bu verileri ne kadar süreyle kayıtlı tuttuğu ve Facebook Hayran Sayfası’nın ziyareti ile elde edilen bilgilerin üçüncü şahıslara verilip verilmediği Facebook tarafından net olarak açıklanmamıştır ve tarafımızdan bilinmemektedir. Sayfanın interaktif fonksiyonlarına erişim sağladığınızda (beğenme, yorum yapma, paylaşma, mesaj olarak gönderme vs.), Facebook’un oturum açma penceresi gösterilir. Oturum açtıktan sonra Facebook sizi belirli bir kullanıcı olarak tanıyacaktır. Sizinle ilgili mevcut bilgileri nasıl yönetebileceğiniz veya silebileceğiniz, Facebook’un Veri İlkesi’nde açıklanmıştır: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Hayran Sayfamızın işleticisi olarak bizler, hiçbir şekilde kişisel verileri toplamamakta ve işlememekteyiz. Sadece Facebook tarafından "Sayfa İstatistikleri" ile özetlenmiş veriler gösterilmekte ve insanların sayfamız ile etkileşimini görmemiz sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgiyi şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. Reklamlarımızı (Facebook Ads) yalnızca belirli bir ilgili grubuna veya kişi grubuna gösterilmesini sağlamamız mümkündür, belirli bir kişiye reklam yönlendirmemiz mümkün değildir. Haklarınızdan faydalanmak istiyorsanız, lütfen privacy@seabob.com üzerinden veri güvenliği yetkilimiz ile irtibata geçiniz. Sadece platform sağlayıcısı olarak Facebook kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşabildiğinden, bu konuda bilgi verebileceğinden ve Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) kapsamında doğan diğer bilgi alma taleplerini karşılayabileceğinden, Facebook ile yapılan verilerin ortak işlenmesine ilişkin anlaşmaya dayanarak bilgi talebiniz tarafımızdan Facebook’a en kısa zamanda iletilecektir. "Yetkili kişi ile ilgili sayfa istatistikleri eki" içinde bu konu ile ilgili daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Hukuki dayanak

Burada hukuki dayanak Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 6 l (f)’dir. Kullanıcılarımız/ziyaretçilerimiz için doğru zamanda ve direkt olarak destekleyici bilgilendirmeler yapmak, hizmetler sunmak ve etkileşimde bulunmak suretiyle hizmetimizi geliştirmek bu bağlamda meşru menfaatimizi oluşturmaktadır.

Facebook ve diğer sosyal ağlar hakkında daha fazla bilgi

Facebook ve diğer sosyal ağlar hakkında daha fazla bilgiyi ve verilerinizi gizlilik ayarları ile nasıl koruyabileceğinizi örneğin www.youngdata.de adresinden öğrenebilirsiniz.


Veri güvenliği / şifreleme

Bu web sayfasında "Hypertext Transfer Protocol Secure" (https) kullanılmaktadır. Tarayıcınız ile sunucumuz arasındaki bağlantı şifrelenmektedir.


İlgili kişinin hakları

Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 15 uyarınca, şahsınıza ilişkin kaydedilen veriler hakkında, olası alıcılar ve planlanan kayıtlı tutma süreleri de dahil olmak üzere, bilgi alma hakkına sahipsiniz. Doğru olmayan kişisel verilerin işlenmesi halinde, Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 16 uyarınca bunların düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Gerekli hukuki şartların oluşması halinde, verilerinizin silinmesini talep edebilir, işlenmesini sınırlandırabilir veya işlenmesine itiraz edebilirsiniz (Alman Veri Güvenliği Genel Yönetmeliği (DSGVO) Mad. 17, 18 ve 21). Verilerinizin silinmesini talep etmeniz durumunda, yasalar nezdinde saklama yükümlülüğümüz varsa, verilerinize erişim kısıtlanacaktır (engellenecektir). Aynı husus itiraz durumunda da geçerlidir. Alıcının ve firmamızın teknik olanakları el verdiği sürece, veri aktarım hakkınızdan faydalanabilirsiniz. İlgili kişinin hakları konusunda privacy@seabob.com adresinden ulaşabileceğiniz veri güvenliği yetkilimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.


Bu veri güvenliği açıklamasının güncelliği ve değiştirilmesi

Bu veri güvenliği açıklamasının içeriğinde dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız. Bu değişiklikler genellikle sunulan hizmetlerin uygun hale getirilmesi veya geliştirilmesi kapsamında yapılmaktadır. Güncel veri güvenliği açıklamamızı web sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz.
Bu açıklamanın tarihi: 01.11.2019.